80% Cotton, 20% poly Christmas snowflakes on navy.